چنانچه vCenter را به Host دیگری به صورت دستی منتقل نمائیم یا در برخی جابجایی ها ( مثلا Deploy OVF Template )، در اثر فعال نشدن سرویس های VMware بعد از بوت اولیه Vcente در هنگام اتصال VMWare vSphere Client از ویندوزی دیگر یا حتی سرور وی سنتر، با پیغام خطای زیر مواجه می شویم:

Vsphere client could not connect to "vcenter OR Ip Address",An unknown connection error occured.
The request failed because of connection failure (unable to connect the remote server.)

در اینگونه موارد بهتر است سرویس VMware VirtualCenter Management Webservices را در حالت Automatic قرار داده و Start نمائیم. در صورت عدم رفع مشکل مابقی سرویس ها نیز فعال گردد. لازم به توضیح است اگر vSphere Web Client بر روی Vcenter نصب شده باشد، امکان اتصال به آن از طریق مرورگر و پورت پیش فرض 9443 در موارد خرابی فوق میسر می باشد!!